Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật

Xem chi tiết

Các loại bảo hiểm chính

Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm: Cháy; Nổ; Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào; Gây rối, đình công, bãi công, sa thải; Hành động ác ý; Động đất, núi lửa phun; Giông bão; lụt; Vỡ hay Tràn nước từ các thiết bị chứa nước; Va chạm bởi xe và súc vật; …
van ban thay the
Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu
Bảo hiểm đổ vỡ máy móc
Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất