Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự

Xem chi tiết

Quyền lợi Bảo hiểm

Bồi thường cho thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của bên thứ ba do tai nạn giao thông mà Khách hàng không may gây ra, hạn mức lên đến 150 triệu đồng/người/vụ
Bồi thường cho thiệt hại về tài sản hàng hóa của bên thứ ba do tai nạn giao thông mà Khách hàng không may gây ra, hạn mức lên đến 100 triệu đồng/người/vụ

Hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất