Bộ Tài chính đã ký Công văn số 10396/BTC-QLBH ngày 29/9/2023 chấp thuận việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (“TIC”).

Theo đó, ông Đỗ Văn Tuấn, căn cước công dân số 038086010733 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/5/2021 giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên thay ông Trần Văn Hiếu.

Kể từ ngày 29/9/2023, ông Đỗ Văn Tuấn sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco trên cương vị là Chủ tich Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Xem thêm thông tin tại Đây